Visual Studio Ortamını Tanıma

Visual Studio Ortamını Tanıma
c# koddefteri
Visual Studio Ortamını Tanıma

Bu ara yüzde yeni bir proje oluşturulabiliniz ya da Ctrl+Shift+N kısa yolunu kullanarak yeni bir proje oluşturulur.

Visual Studio Ortamını Tanıma

Name kısmında projeye bir ad verilir. Dilin C# ta seçili olduğuna ve Windows Form Application kısmının seçildiğine dikkat ediniz.

Visual Studio Ortamını Tanıma
Toolbox alanı birçok nesnenin içerisinde bulunduğu ve uygulama geliştirilirken sürükle bırak tekniği ile bileşenlerin kullanılacağı kısımdır.

Visual Studio Ortamını Tanıma
Bu arayüz tasaırm alanıdır. Toolbox tan alınılan nesneleri burada konumlandırılır. Bu arayüze Çift tıklanılarak kod alanına erişilebilinir ya da F7 tuşuna basılarak hızlıca kod görünümüne dönmüş olunur.

Visual Studio Ortamını Tanıma
Bu kısım properties penceresidir. Tasarım alanında seçilen nesnenin özelliklerinin gösterildiği ve ayarlandığı penceredir.

Visual Studio Ortamını Tanıma
Bu kısım projedeki dosyaların yönetilmesine imkân sağlar.

Visual Studio Ortamını Tanıma
Burası kodların yazıldığı alandır. Bu arayüzde ki bir takım elzem kodlar her yeni projede otomatik olarak visual studio tarafından yazılır.

Visual Studio Ortamını Tanıma
Start tuşu ile proje derlernir ya da F5 tuşu ile derleme işlemi gerçekleştirilir.

Visual Studio Ortamını Tanıma

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum yapın