C# Temel Değişken Tipleri

C# Temel Değişken Tipleri
C# Temel Değişken Tipleri
Harfleri kelimeler cümleleri ya da karakter katarlarını tutan veri tipine string denir.
Tamsayı değerlerini saklamak için kullanılan veri tipidir. Daha büyük tam sayı değerleri için long veri tipi kullanılır.
Ondalıklı sayılar başka bir deyişle kayan sayılar ya da farklı bir tanımla virgüllü sayıları tutan veri tipidir.
İçerisinde bir tane veri saklayan değişken tipidir.
İçerisinde true ya da false değerleri saklar .

C# Temel Değişken Tipleri

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum yapın