C# ArrayList Koleksiyonu

unnamed

ArrayList sınırları dinamik olarak değişebilen diziler olarak tanımlanır. Bu veri yapısı .NET sınıf kütüphanesinin System.Collections isim alanında bulunur. Clear Koleksiyonu temizler. Reverse Koleksiyonu terse çevirir. RemoveAt Index numarasına göre koleksiyondan veri siler. Remove Değere göre koleksiyondan veri siler. Sort Koleksiyonda sıralama yapar Add Koleksiyona veri ekler