C# Struct ve TreeView Kullanımı

unnamed

Struct yani yapılar birden çok değişkenin bir çatı altında toplanıp bir yapı oluşturmasıdır diyebiliriz. Örneğin bir değişkeniniz olsun içerisinde 2 string bir integer veri saklasın gibi. Struct bellekte stack alanında saklanırken. Class’lara benzerler ama farklıdırlar. Struct değer tiplidir class ise referans tiplidir ve heap bellekte saklanırlar. TreeNode TreeView nesnesine veri eklemek için bir düğüm