C# StreamWriter ve StreamReader

unnamed

StreamWriter yazma sınıfını ve StreamReader okuma sınıfı için .NET kütühanesine System.IO eklenir. IO input (giriş) ve Output (çıkış) kelimelerinin baş harfleridir. Şimdi bir metin belgesine çarpım tablosunu yazdıralım… StreamReader Dosya okuma sınıfı StreamWriter Dosya yazma sınıfı Environment.User Bilgisayar kullanıcı adını öğrenme