PHP de isset , unset ve empty Fonksiyonları

php

isset fonksiyonu, parametre olarak verilen değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol eder. isset Fonksiyonu Kullanımı Ekran çıktısı : değişken tanımlanmıştır. empty Fonksiyonunun Kullanımı Ekrandaki çıktı: değişken değeri boştur. empty fonksiyonu ile if ( $degisken == “” ) aynı sonucu verecektir. unset Fonskiyonun Kullanımı unset değişkeni hafızdan kaldırmış oluyoruz. Değişken ve değerini komple kaldırmış oluyoruz.

PHP de ereg , eregi Fonksiyonlarının Kullanımı

php

PHP‘nin temel düzenli ifade fonksiyonu ereg() arattığımız karakter sıralanışı bulunduğunda doğru, bulunamadığı durumda da yanlış değeri döndürür. eregi (i) ifadesi büyük küçük harfe duyarsız olmasını sağlamaktadır.

PHP de echo Kullanımı

php

ECHO komutu ile ekrana yazdırma işlemini yaparsınız. Aynı işlevi print komutu ile de yapabilirsiniz. ECHO Bir php komutu ; ile sonlanır. Kodlama soldan sağa doğru okunur. <? ?> şeklinde de kullanımı vardır. Ama eski bir php sürümünde hata verecektir. Ekran Çıktısı PHP Öğreniyorum. // PHP de html kodları derlenir. <h1> PHP çalıştığım site KodDefteri.ORG9 //Matematiksel … Devamını oku…

PHP de date() Fonksiyonu

php

PHP de tarihsel işlemler için kullanılan fonksiyondur. Ekrandaki çıktı: 23.10.2020 08:07 date fonksiyonu “Yıl” kullanımı Büyük Y harfi 4 haneli (2020) formatında değer döndürür.Küçük y harfi 2 haneli yılın son 2 sayısı (20) olarak değer döndürür. date fonksiyonu “Ay” kullanımı Büyük F karakteri ayları yazı ile tamamınn değerini döndürür.(October)Büyük M karakteri ayların ilk 3 harfinin … Devamını oku…

PHP de Yuvarlama Fonksiyonları

php

round(), floor() ve ceil() Fonskiyonları round() fonksiyonu yuvarlama işleminde sayının orta değerini baz almaktadır. Sayı 0 ile 4 arasında ise bir altındaki sayıya, 5 ile 9 arasında ise bir üst sayıya yuvarlama işlemini yapmaktadır. floor() fonksiyonu yuvarlama işleminde sayıyı bir alt sayıya yuvarlar. ceil() fonksiyonu yuvarlama işleminde sayıyı bir üst sayıya yuvarlar. PHP de Round Kullanımı … Devamını oku…

PHP de ctype_alpha ve ctype_alnum Fonksiyonları

php

ctype_alpha() fonksiyonu değerin alfabetik olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. ctype_alnum() fonksiyonu ise numeraik olup olmadığını kontrol eder. ctype_alpha Ekrandaki çıktı: Değişken alfabetik. ctype_alnum Ekrandaki çıktı: Değişken numeriktir. Görüldüğü üzere değişkenin numerik mi yoksa alfabetik mi olduğunun kontrolü yapılır.

WordPress kodla Post Yapımı

WordPress

WordPress te blog yayını kod ile yapmak istersek , WordPress fonksiyonlarından wp_insert_post() fonksiyonun veriyi eklersek bu wordpress için bir veri girişi olucaktır. Bunu yapmak için wp_config.php olduğu yerde bir php dosyası oluşturalım. WordPress Anadizine wp-config.php dosyasının olduğu dizine bot.php isimli bir dosya oluşturun. oluşturduğunuz dosya.php dosyasına yukarıdaki şekilde wp-config.php dosyasını dahil edin. Eğer içeriği taslak … Devamını oku…