PHP de “Merhaba Dünya” echo , print Fonksiyonları

php

PHP de ekrana “Merhaba Dünya” girişi için yani ekrana yazdırma komutları echo ve print dir. PHP de bir kod satırı ; noktalı virgül ile sonlanır. Kodlar soldan sağa doğru derlenir. Ekran Çıktısı : Merhaba Dünya print komutu da aynı çıktıyı ekrana yazdırcaktır. ECHO ile alınan çıktılar da HTML kodları da kullanılabilinir. Ekran Çıktısı : Merhaba … Devamını oku…

PHP de number_format Fonskiyonu

php

PHP de number_format fonksiyonu, verilen değeri binlik formata çevirir. 1, 2 veya 4 parametre şeklinde kullanılabilinir. number_format($değer, ondalık hane sayısı, ‘ondalık ayırıcı’, ‘binlik ayırıcı’); Ekran Çıktısı : 1.234,56 Bir de böyle inceleyelim Ekran Çıktısı : 1binlik234ondalik56

PHP de money_format Fonskiyonu : Para Formatlama

php

PHP de money_format() fonksiyonu bir değeri para formatına dönüştürmek için kullanılır. PHP de Türk Lirası Formatlama Ekran Çıktısı : 371.27 TRY PHP de Dolar Formatlama Ekran Çıktısı : USD 371.27 PHP de Euro Formatlama  Ekran Çıktısı : 371,27 EUR

PHP de trim , ltrim ve rtrim Fonksiyonlarının Kullanımı

php

PHP de verinin sağında ki ve solunda ki boşlukları temizlemek isterseniz trim fonksiyonunu kullanırsınız. Eğer verinin sadece solundaki boşlukları temizlemek istersek ltrim fonksiyonunu , sadece sağında ki boşlukları temizlemek istersek rtrim fonksiyonunu kullanırız. trim ( ) Fonskiyonu : Sol ve Sağındaki Boşlukları Temizler. Ekran Çıktısı : “www.koddefteri.org” olacaktır. ltrim ( ) Fonskiyonu : Solundaki Boşlukları … Devamını oku…

PHP de include ve require Fonksiyonlarının Kullanımı

php

PHP de bir dosya içinde başka bir dosyayı çağırmamıza olanak sağlar. İnclude ile dosya çağırdığımızda çağırdığımızda dosyada problem olsa bir uygulama hata kodları ile çalışır. Aksi duruda require ile dosya çağırdığımızda bir eksiklik durumda script çalışmadan durur. Örneğin bir blog kodlarken menü kısmını include ile hey sayfaya ekleyebilir. Böylelikle menüde değişiklik olması durumunda 2-3 farklı … Devamını oku…

PHP de htmlentities Fonksiyonu

php

htmlentities ( ) Fonskiyonu < , > tag işaretlerini kullanılmayacak durumda temizler. Bunun için de < bu tagı &lt; koduna , > bu tagıda &gt; koduna çevirerek bu tagları işlev görmez hale getirir. Örneğin Bloğa işlenmiş bir script varsa htmlentities fonsksiyonundan geçerse script çalışma duruma geçer . Taglar özelliklerini kaybederler. Burada ekran çıktımız şu şekilde … Devamını oku…