Php str_replace Fonksiyonu Kullanımı

php

str_replace fonksiyonuna ister değiştirmek istediğimiz iki kelimeyi girelim istersek te değiştirmek istediğimiz kelimeleri dizi şeklinde girelim bu iki kullanımda da değişim sağlanacak ve dönen değeri return edecektir. Aşağıda ki örnekte de değiştirilmek istenen değerler iki farklı dizide tutulup str_replace fonksiyonun 1. ve 2. parametrelerine gönderilmiştir.