PHP de echo Kullanımı

php

ECHO komutu ile ekrana yazdırma işlemini yaparsınız. Aynı işlevi print komutu ile de yapabilirsiniz. ECHO Bir php komutu ; ile sonlanır. Kodlama soldan sağa doğru okunur. <? ?> şeklinde de kullanımı vardır. Ama eski bir php sürümünde hata verecektir. Ekran Çıktısı PHP Öğreniyorum. // PHP de html kodları derlenir. <h1> PHP çalıştığım site KodDefteri.ORG9 //Matematiksel … Devamını oku…

PHP de date() Fonksiyonu

php

PHP de tarihsel işlemler için kullanılan fonksiyondur. Ekrandaki çıktı: 23.10.2020 08:07 date fonksiyonu “Yıl” kullanımı Büyük Y harfi 4 haneli (2020) formatında değer döndürür.Küçük y harfi 2 haneli yılın son 2 sayısı (20) olarak değer döndürür. date fonksiyonu “Ay” kullanımı Büyük F karakteri ayları yazı ile tamamınn değerini döndürür.(October)Büyük M karakteri ayların ilk 3 harfinin … Devamını oku…

PHP de Yuvarlama Fonksiyonları

php

round(), floor() ve ceil() Fonskiyonları round() fonksiyonu yuvarlama işleminde sayının orta değerini baz almaktadır. Sayı 0 ile 4 arasında ise bir altındaki sayıya, 5 ile 9 arasında ise bir üst sayıya yuvarlama işlemini yapmaktadır. floor() fonksiyonu yuvarlama işleminde sayıyı bir alt sayıya yuvarlar. ceil() fonksiyonu yuvarlama işleminde sayıyı bir üst sayıya yuvarlar. PHP de Round Kullanımı … Devamını oku…

PHP de ctype_alpha ve ctype_alnum Fonksiyonları

php

ctype_alpha() fonksiyonu değerin alfabetik olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. ctype_alnum() fonksiyonu ise numeraik olup olmadığını kontrol eder. ctype_alpha Ekrandaki çıktı: Değişken alfabetik. ctype_alnum Ekrandaki çıktı: Değişken numeriktir. Görüldüğü üzere değişkenin numerik mi yoksa alfabetik mi olduğunun kontrolü yapılır.