PHP de ctype_alpha ve ctype_alnum Fonksiyonları

php

ctype_alpha() fonksiyonu değerin alfabetik olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. ctype_alnum() fonksiyonu ise numeraik olup olmadığını kontrol eder. ctype_alpha Ekrandaki çıktı: Değişken alfabetik. ctype_alnum Ekrandaki çıktı: Değişken numeriktir. Görüldüğü üzere değişkenin numerik mi yoksa alfabetik mi olduğunun kontrolü yapılır.