C# ListView Nesnesi

unnamed

ListBox nesnesinin daha gelişmiş halidir. En büyük artısı kolonlar oluşturabilmesidir. Excel gibidir. Satırlarını CheckBox ya da resim gibi özelliklerde alabilmektedir. ListViewItem ListView nesne eklemek için kullanılır FullRowSelect Tüm satırın seçilmesi için bu kod olmazsa hücre hücre seçme yapacaktır.