C# For Döngüsü ile Alfabe

unnamed

  Bu uygulamada for döngüsünün içerisine char veri tipini alabildiğini gösterilmek istenmiştir. Void boş değer tipi demektir geriye değer döndürmeyen manasına gelir. Alfabe yazımları için alfabeyiYazdirKucuk ( ) ve alfabeyiYazdirBuyuk ( ) isimlerinde iki adet fonksiyon yazılmıştır. += operatörü ise üstüne ekleyerek yazma manasına gelmektedir.