Tagged: Clear

unnamed 0

C# ArrayList Koleksiyonu

ArrayList sınırları dinamik olarak değişebilen diziler olarak tanımlanır. Bu veri yapısı .NET sınıf kütüphanesinin System.Collections isim alanında bulunur. Clear Koleksiyonu temizler. Reverse Koleksiyonu terse çevirir. RemoveAt Index numarasına göre koleksiyondan veri siler. Remove Değere göre...

unnamed 0

C# Forma Metin Sürükle Bırak Özelliği

Bir metni sürükleyip forma bıraktığımızda onun üzerinde bir işlem yapabilmemize imkân sağlayan işlemdir. Sürükle bırak işlem mantığı son kullanıcı için büyük kolaylıklar sağlar. DragDropEffects.Copy Sürüklenen metnin kopyalanması Clear TextBox temizlenmesi AllowDrop Sürükle bırak izin...