C# Sesli Sessiz Harf Sayacı

unnamed

Aynı veri tipindeki elemanları dizilerde saklarız bu bir kolaylıktır. Bu uygulamamızda da char veri tipinde harfleri char [ ] dizilerine yazarak metindeki sesli, sessiz harf analizini yapacağız. TextChanged TextBox nesnesinin içerisine yazı girilmeye ya da silinmeye başlandığında tetiklenen bir fonksiyondur. Contains Dizide aranılan elemanın olup olmadığına bakar.