C# For While Kullanımı

unnamed

Temel olarak bir kod bloğunu belirli bir sayıda ve üst üste çalıştırmak için kullanılır. Ancak döngü başlangıcında kullanılan değişkene döngü içinde müdahale edilerek tekrar sayısı değiştirilebilir. Break komutu ile döngü istenilen değerde kırılabilir. Continue komutu ile de değer atlatıla bilinir. Continue Değer es geçilir ve döngüye devam edilir. Break Döngü sonlanır.