Tagged: c# XML

unnamed 0

C# XML Dosyası Okuma

Not defteri xml türünde bir dosya oluşturalım ve uzantısını .xml olarak kayıt edelim. Bu xml dosyasını C# ile okuyup ListBox nesnesine aktaralım. XmlTextReader XML Dosyasını okumak için gerek olan sınıftır. Okunan veri bir while...

unnamed 0

C# XML Dosyası Oluşturma

Extensible Markup Language (Genişletilebilir İşaretleme Dili, kısaca XML), hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir işaretleme dilidir. W3C tarafından tanımlanmış bir standarttır. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi...