Tagged: c# try catch

unnamed 0

C# Try { } Catch { } Kullanımı

C# dilinde de programın çalışma zamanında meydana gelecek hataları engellemeye yarayan yöntemler bulunmaktadır. Try-catch-finally blokları C# da hataları  yakalamak  için kullanılan kod bloğudur. Try Hata yakalanacak kod bloğu Catch Hata sonrası çalışan kod bloğu Finally Her...

unnamed 0

C# ListBox Selected Özelliğini Kullanma

Bu uygulamada C# ListBox nesnesinin SelectedIndexChanged özelliğini aktif olarak kullanmaya çalışacağız. Özellik ListBox nesnesinde her seçimde çağrılan bir fonksiyondur. Bu arayüzde ki listbox_SelectedIndexChange metodu oluşturmak için forumdaki her bir ListBox nesnesine çift tıklanılır ve...