Tagged: c# thread

c# koddefteri.org 0

C# Thread.Sleep () | Kullanımı

C# ta kod bloğunu herhangi bir konumda belirli bir süre bekletilmek istenirsek Thread.Sleep() kullanabiliriz. Bu kullanımda tüm program bekletileceği için Asenkron bir yaklaşım olmayacaktır. Notlar Yöntemi çağırmak, Thread.Sleep geçerli iş parçacığının, yönteme geçirdiğiniz süre veya zaman...

unnamed 0

C# Thread Uygulaması

Thread en basit tanımı ile iş parçacığı anlamına gelmektedir. Bilgisayar biliminde Thread, işletim sisteminin işlemciye gönderdiği çalıştırılabilir kod birimi olarak tanımlanmaktadır. .NET ortamında Thread kullanımı bize aynı anda birden fazla işlem yapmamızı sağlar, yani metotlarımız, sınıflarımız için ayrı ayrı...