Tagged: c# random sınıfı

unnamed 0

C# Random Sınıfı ile Rastgele Tek ve Çift Sayılar

Bu uygulamada sayıların kaçar adet oluşması için hScrollBar yani yatay kaydırma çubuğu kullandık. Random sınıfının Next() metodu ile rastgele sayılar oluştu. double sayi = new Random().NextDouble(); Rastgele double sayı int ascii = new Random().Next(65,...

unnamed 0

C# Sayı Tahmin Oyunu

Bu uygulamada random sınıfı kullanılarak rastgele bir sayı oluşturuluyor ve kullanıcın bu sayıyı tahmin etmesi istenmektedir. ProgressBar nesnesi ise tahmine yaklaşımı göstermektedir. != Eşit değil demektir. Next Random sınıfının rasgele sayı üreten fonksiyonu.