Tagged: c# progressbar

unnamed 0

C# Timer Sınıfı ile Geri Sayım

Timer nesnesini kullanarak bir geri sayım sayacı yapalım. ProgressBar nesnesi ile de bu zamanı gösterelim. Timer sınıfı belirtilen bir sürede olayların tekrarlanmasını sağlayan bir sınıftır. Uygulamanızda klavyeden bir sayı alınacak ve girilen sayıdan geriye...

unnamed 0

C# Sayı Tahmin Oyunu

Bu uygulamada random sınıfı kullanılarak rastgele bir sayı oluşturuluyor ve kullanıcın bu sayıyı tahmin etmesi istenmektedir. ProgressBar nesnesi ise tahmine yaklaşımı göstermektedir. != Eşit değil demektir. Next Random sınıfının rasgele sayı üreten fonksiyonu.

unnamed 0

C# TrackBar ile ProgressBar Kullanılması

ProgressBar bekleme çubuğu diyebiliriz. ProgressBar, senkron ya da asenkron olarak yapılan bir işlemin durumunun gösterildiği bileşendir.  ProgressBar.Value Dolumun yüzde kaç olacağını gösterir. ProgressBar.Maximum Nesnenin maksimum kapasitesidir. ProgressBar.Minumum Nesnenin minimum kapasitesidir.