C# Timer Sınıfı ile Kronometre

unnamed

Kronometre uygulamasında ile saniye, dakika ve saat değerlerini gösteren ve değerleri istenildiğinde ListBox a ekleyen bir uygulama geliştirelim. timer1.Enabled Timer nesnesinin çalışıp çalışmama durumunu gönderir. Aynı zaman da Timer nesnesini aktifleştirme ve pasifleştirme görevi de vardır. Timer1.Stop Timer nesnesini durdurur. Timer1.Start Timer nesnesini başlatır. Timer1.Interval Milisaniye cinsinden timer nesnesinin yenilenme süresidir.