Php stripslashes ve addslashes Fonksiyonları

php nedir ve ne ise yarar php programlama dili kullanimi ve ornekleri

stripslashes() fonksiyonu bir değerdeki ters bölü (\) işaretini temizlemek için kullanılır. Ekrandaki çıktı: Nasılsın İyimisin? Görüldüğü gibi \ karakterini temizledi. addslashes() fonksiyonu da tam tersini yapar. ters bölü (slash) olmadığı halde tırnağın önüne bir ters bölü (slash) ekler. Ekrandaki çıktı: Yarın Gaziantep\’e gideceğim.