PHP de trim , ltrim ve rtrim Fonksiyonlarının Kullanımı

PHP de trim , ltrim ve rtrim Fonksiyonlarının Kullanımı

PHP de verinin sağında ki ve solunda ki boşlukları temizlemek isterseniz trim fonksiyonunu kullanırsınız. Eğer verinin sadece solundaki boşlukları temizlemek istersek ltrim fonksiyonunu , sadece sağında ki boşlukları temizlemek istersek rtrim fonksiyonunu kullanırız.

trim ( ) Fonskiyonu : Sol ve Sağındaki Boşlukları Temizler.

Ekran Çıktısı : “www.koddefteri.org” olacaktır.

ltrim ( ) Fonskiyonu : Solundaki Boşlukları Temizler

Ekran Çıktısı : “www.koddefteri.org” olacaktır.

rtrim ( ) Fonskiyonu : Sağındaki Boşlukları Temizler

Ekran Çıktısı : “www.koddefteri.org” olacaktır.

PHP de trim , ltrim ve rtrim Fonksiyonlarının Kullanımı

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum yapın