IP Adresleri Hakkında

IPV4 ADRESİ NEDİR :

İnternet Protokolu (IP )gelişiminde dördüncü gözden geçirilmiş ve geniş bir alana yayılan ilk versiyondur.

IPv4 için her TCP/IP ana bilgisayarı mantıksal bir IP adresiyle tanımlanır. IPv4 hala şu ana kadar en geniş alana yayılmış olan İnternet Katman Protokoludur.

IPv4 paket anahtarlamalı bağlantı katman ağları üzerinde kullanım için bir bağlantısız protokoldur.

Bilgisayarların birbirleri ile doğru bir şekilde iletişim kurabilmesi için aynı dilikonuşmaları gerekmektedir. IP adresi, bu iletişimin doğru bir şekilde kurulmasını sağlar.İletişimin düzgün bir şekilde kurulabilmesi için, ağa bağlanan tüm cihazların IP adreslerininbirbirinden farklı olması gerekir. Sistemde aynı IP adresine sahip birden fazla cihaz varsailetişim kurulamaz ve çakışma meydana gelir.

Günümüzde Ipv4 (İnternet Protokol Versiyon 4) adresleme tipi kullanılmaktadır. Bu IPadresleme sistemi toplam 32 bitten oluşur. 32 bit, sekizerlik gruplara ayrılarak gösterilir.Her bir sekizerlik gruba oktet adı verilir. Her bir IP adresinde toplam 4 adet oktet vardır. Burakamlar 0 ile 255 arasındadır.

Örneğin 192.175.32.4 bir IP adresidir. Her bir oktet nokta ile birbirinden ayrılır. Bu Ipv4 adresleme ile 232 yani 4 milyardan fazla adres üretilebilmektedir.

IP YAPISI NASILDIR :

 İnsanların istedikleri bilgiye kolayca ulaşabilmeleri için bir adresleme sistemi geliştirildi. (SECURITY HOME) nternet’e bağlı her bilgisayarın 32 bitten oluşan ve a.b.c.d formatında bir adresi vardır (Mesela 195.174.90.8 gibi). Buna IP adres denir. Bilgiler, gönderilecekleri yere “Packet Switched” denilen bir metodla ufak paketlere ayrılmış bir halde gönderilirler. Paketler gidecekleri yere Router denilen ve “yol gösterici” bir göreve sahip makinelerden geçerek ulaşır. Bu paketler, iki bölümden oluşurlar. İlk bölümde gidecekleri yerin IP adresi, ikinci bölümde de içerdikleri bilgi bulunur. Router’lar kendilerine gelen paketi, ilk bölümde yazan IP adrese en yakın Router’a gönderirler. Bu sayede birbirinden bağımsız bu paketler, genellikle aynı Router’ları takip ederek gidecekleri yere ulaşır ve birleşirler.
İp adresi dediğimiz adresleri anlayabilmek için öncelikle binary dediğimiz sayıların desimal sayılarına nasıl değiştiğini çok iyi bilmek gerekir. Ben bu makeleye bu işlemi bildiğinizi varsayarak devam ediyorum eğer bu konu hakkında bir bilginiz yoksa burdan ötesini anlamakta çok zorluk çekersiniz. Bu konu hakkında bilgi toplayabilirsiniz veya ileriki zamanlarda ben burada detaylı bir şekilde anlatabilirim.

Yazının başında da anlattığm gibi bir ip adresi 4 bölümden oluşur. Yani basit olarak baktığımızda a.b.c.d şeklindedir. Bu bölümlerin herbiri 8 bit değerindedir.Binary dediğimiz sayı formatında bir bitin değeri ya “1″ dir ya da “0″ dır. Bu değerler 2 formülüyle desimal dediğimiz sayı formatına çevirilirler.bu formüldeki “n” bir bölümün sağdan kaçıncı bölüm olduğunu gösterir.
Desimal değere çevrilirken 0 hanesi kullanılacaksa 1 kullanılmayacaksa 0 ile gösterilir. Bir hanede bir ip değeri 0 – 255 arasındadır. Aşağıdaki tablo bir bu durumu daha iyi açıklıyor. Tabloda bulunan en alt satırda bir bölümün tüm hanesi 1 olsa dahi 255 i geçemeyeceği anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi desimal sayı değerinde çok büyük farklılıklar bulunuyor. Bu farklılıkları ancak “0″ ve “1″ sayılarını kombinasyona maruz bıraktığınızda anlarsınız. Örnek bir açılım vereyim: diyelim ki 197 sayısını oluşturacağız. Bunun için 11000101 değerine ulaşırız. Tablo 2 de bir kaç binary değeri ve desimal karşılığı verilmiştir.

 Ipv4 Yayınlar (CAST) :

IPv4, 32 bitlik adresleri kullanır. 32 bitlik adresler, adres uzayını 4,294,967,296 (232) tane muhtemel tek adreslerle sınırlarlar. Bununla birlikte, bazıları özel ağlar (private network) (~18 milyon adres ) ya da çok yöne yayın (multicast) adresleri (~270 milyon adres ) gibi özel amaçlarla ayrılmıştır. Bu, genel internet üzerinde yönlendirme için muhtemelen ayrılacak olan adres sayısını azaltır. Ağ adresleme mimarisinin sınıflı ağ (classful network) dizaynı aracılığıyla yeniden düzenlenmesine, sınıfsız alanlar arası yönlendirme(Classless Inter Domain Routing) ve ağ adres çevirisinin (NAT) kaçınılmaz tüketimi büyük oranda ertelemesine rağmen adresler artarak son kullanıcılara verildikçe bir IPv4 adres eksikliği ortaya çıkmaktadır.

IPv4 uzayındaki adres sınırı, yeni yeni kullanılmaya başlayan fakat bu konuda uzun dönemli tek çözüm olan IPv6’nın gelişimini teşvik etmektedir.

IPv4 adresleri, genellikle periyotlara ayrılan ve onluklar şeklinde ifade edilen 4 oktetli adreslerden oluşan onluk tabanlı notasyonda yazılırlar.

Bu, aşağıdaki tabloda dönüştürmede kullanılan ana formattır:

Gösterim Değer Noktalı onluk gösterime çevirim Dot-decimal notation 192.0.2.235 N/A Noktalı Onaltılık 0xC0.0x00.0x02.0xEB Her oktet bireysel olarak onaltılık şekle dönüştürülür Noktalı Sekizlik 0300.0000.0002.0353 Her oktet bireysel olarak sekizlik şekle dönüştürülür Onaltılık 0xC00002EB Dotted-hexadecimalden oktetlerin birleştirilmesi Onluk 3221226219 Onluk düzende belirtilmiş 32 bit sayı Sekizlik 030000001353 Sekizlik düzende belirtilmiş 32 bit sayı

Bu formatların çoğu bütün tarayıcılarda çalışmalıdır. Bununla birlikte, nokta tabanlı formatta her oktet farklı temellerden herhangi birisine sahip olabilir. Örneğin, 192.0×00.0002.235 yukarıdaki adreslerin geçerli bir karşılığıdır.

IP Adresleri Hakkında

ADRES TÜRLERİ : 

Dinamik ve statik adresler

Telefon ile (ADSL veya çevirmeli bağdaştırıcı) internete bağlanan kullanıcının IP adresi çoğu zaman dinamiktir, yani servis sağlayıcıda o an boş bulunan bir IP adresi atanır. Bu yüzden her bağlantıda IP adresinin belli kısımları değişebilir. Statik IP adresleri olan bilgisayarların adresleri değişmez. Sunucu görevi gören bilgisayarlar için tercih edilir.

IP adresi sınıfları

Kullanım alanlarına göre IP Adresleri sınıflandırılır. A sınıfı 1-126, B sınıfı 128-191, C sınıfı 192-223, D sınıfı 224-239, E sınıfı 240-254, Örneğin;

  • A Sınıfı IP Adresleri …aaa.bbb.ccc / 127.aaa.bbb.ccc
  • B Sınıfı IP Adresleri 128.aaa.bbb.ccc / 191.aaa.bbb.ccc
  • C Sınıfı IP Adresleri 192.aaa.bbb.ccc – 223.aaa.bbb.ccc aralığındadır. SubnetMask Olarak 255.255.255.0

 IP Sınıfları ve Subnet Mask :

Mevcut network yapısı genişleyince Broadcast etki alanı da büyüyecek ve tüm networkdeki bilgisayarlar yoğun bir Broadcast trafiğinin ortasında sıkışıp kalacaklardır. Bu da ağ performansını negatif yönde etkileyecektir.

IP adreslerini de yine aynı şekilde ortamda gürültü (Broadcast trafiği) olmaması ve iletişimin daha sağlıklı yapılabilmesi için ya da gereksinimlerden kaynaklanan çeşitli network senaryoları için alt ağlara ayırırız, bu işleme Alt Ağlara Bölmeişlemi (Subneting) denilir.

Herhangi bir sınıf IP ağ adresinin uç bitlerinden bir kısmını alt ağ için ayırarak alt ağlar oluşturabiliriz.

Alt ağlara ayırma işlemi yaparken;

“-Gerek duyulan kullanıcı sayısı ve Gerek duyulan alt ağ sayısı” olmak üzere iki farklı kriter kullanalabiliriz. Genel olarak örneklerimizde gerek duyulan alt ağ sayısından yola çıkacağız.

Örneklere geçmeden önce bir kaç temel bilgiyi vermemiz gerekiyor;

    a)    Oktet

IP adresi, 32-Bit olarak toplam 4 bölümden (oktet=bölüm) oluşur ve her bir oktet 8 bitliktir. Her bir oktetin değeri onluk sistemde minimum 0, maksimum 255 olabilmektedir.

   b)    İkilik Sayı Sistemi

IP hesaplaması yapılırken onluk sayı sistemi ikilik sayı sistemine matematik kuralları çerçevesinde çevrilir, ancak bu konu burada bahsedilecek bir uzmanlık alanı değildir, lütfen detaylı bilgi için matematik konulu kaynakları inceleyiniz.

Ancak, size güzel bir tablo vereceğim:

7.bit 6.bit 5.bit 4.bit 3.bit 2.bit 1.bit 0.bit Toplam 8 bit 2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0 Onluk karşılığı böyle hesaplanır 128 64 32 16 8 4 2 1 Onluk sistemdeki karşılığı 0 0 0 0 0 0 0 0 Onluk değeri 0 olan bir oktet 1 1 1 1 1 1 1 1 Onluk değeri 255 olan bir oktet 1 1 1 0 0 0 0 0 Onluk değeri 224 olan bir oktet

Yukarıdaki tabloya dikkat edecek olursanız, son satırda “1” bit değerine sahip olan onluk değerlerin toplanarak 224 oktet değerinin olarak ortaya çıktığını görebilirsiniz.

      c)    IP Adres Sınıfları

A sınıfı: 1 – 126             Öngörülen Ağ Maskesi:255.0.0.0

B sınıfı: 128 – 191         Öngörülen Ağ Maskesi:255.255.0.0

C Sınıfı: 192 – 223        Öngörülen Ağ Maskesi:255.255.255.0

D sınıfı: 224 – 239         Çoklu yayın (Multicast)

E sınıfı: 240 – 254         Araştırma için ayrılmıştır.

127: Loopback olarak ayrılmıştır ve bu sınıfların hiçbirisine dahil edilmemektedir.

172.16.122.204 ip adresi için Oktet ayrımı;

1.Oktet: 172 (Onluk) = 10101100 (İkilik)

2.Oktet:  16  (Onluk) = 00010000 (İkilik)

3.Oktet: 122 (Onluk) = 01111010 (İkilik)

4.Oktet: 204 (Onluk) = 11001100 (İkilik)

  d) Network ID (Ağ Adresi)

172.16.122.0 yukarıdaki ip için ağ adresidir; “Aynı sınıf adresine sahip olan bilgisayarları temsil eden ve o grupta bulunan bütün bilgisayarlarda aynı olan bölümdür, IP olarak herhangi bir cihaza  atanamazlar.”

e) Broadcast Adresi

172.16.122.255 yukarıdaki ip için broadcast adresidir; “Herhangi bir ağda bütün adresleri temsil etmek için kullanılan adreslere Broadcast adres denir. Broadcast adresinin uç bölümünün bütün bitleri ağ adresinin tersine 1’dir.” Bu adresler de ağ adresi gibi ağdaki herhangi bir bilgisayara IP adresi olarak atanamazlar.

IP Adresleri Hakkında

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum yapın