PHP de number_format Fonskiyonu

php

PHP de number_format fonksiyonu, verilen değeri binlik formata çevirir. 1, 2 veya 4 parametre şeklinde kullanılabilinir. number_format($değer, ondalık hane sayısı, ‘ondalık ayırıcı’, ‘binlik ayırıcı’); Ekran Çıktısı : 1.234,56 Bir de böyle inceleyelim Ekran Çıktısı : 1binlik234ondalik56

PHP de money_format Fonskiyonu : Para Formatlama

php

PHP de money_format() fonksiyonu bir değeri para formatına dönüştürmek için kullanılır. PHP de Türk Lirası Formatlama Ekran Çıktısı : 371.27 TRY PHP de Dolar Formatlama Ekran Çıktısı : USD 371.27 PHP de Euro Formatlama  Ekran Çıktısı : 371,27 EUR

PHP de trim , ltrim ve rtrim Fonksiyonlarının Kullanımı

php

PHP de verinin sağında ki ve solunda ki boşlukları temizlemek isterseniz trim fonksiyonunu kullanırsınız. Eğer verinin sadece solundaki boşlukları temizlemek istersek ltrim fonksiyonunu , sadece sağında ki boşlukları temizlemek istersek rtrim fonksiyonunu kullanırız. trim ( ) Fonskiyonu : Sol ve Sağındaki Boşlukları Temizler. Ekran Çıktısı : “www.koddefteri.org” olacaktır. ltrim ( ) Fonskiyonu : Solundaki Boşlukları … Devamını oku…

PHP de include ve require Fonksiyonlarının Kullanımı

php

PHP de bir dosya içinde başka bir dosyayı çağırmamıza olanak sağlar. İnclude ile dosya çağırdığımızda çağırdığımızda dosyada problem olsa bir uygulama hata kodları ile çalışır. Aksi duruda require ile dosya çağırdığımızda bir eksiklik durumda script çalışmadan durur. Örneğin bir blog kodlarken menü kısmını include ile hey sayfaya ekleyebilir. Böylelikle menüde değişiklik olması durumunda 2-3 farklı … Devamını oku…

PHP de htmlentities Fonksiyonu

php

htmlentities ( ) Fonskiyonu < , > tag işaretlerini kullanılmayacak durumda temizler. Bunun için de < bu tagı &lt; koduna , > bu tagıda &gt; koduna çevirerek bu tagları işlev görmez hale getirir. Örneğin Bloğa işlenmiş bir script varsa htmlentities fonsksiyonundan geçerse script çalışma duruma geçer . Taglar özelliklerini kaybederler. Burada ekran çıktımız şu şekilde … Devamını oku…

PHP de isset , unset ve empty Fonksiyonları

php

isset fonksiyonu, parametre olarak verilen değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol eder. isset Fonksiyonu Kullanımı Ekran çıktısı : değişken tanımlanmıştır. empty Fonksiyonunun Kullanımı Ekrandaki çıktı: değişken değeri boştur. empty fonksiyonu ile if ( $degisken == “” ) aynı sonucu verecektir. unset Fonskiyonun Kullanımı unset değişkeni hafızdan kaldırmış oluyoruz. Değişken ve değerini komple kaldırmış oluyoruz.

PHP de ereg , eregi Fonksiyonlarının Kullanımı

php

PHP‘nin temel düzenli ifade fonksiyonu ereg() arattığımız karakter sıralanışı bulunduğunda doğru, bulunamadığı durumda da yanlış değeri döndürür. eregi (i) ifadesi büyük küçük harfe duyarsız olmasını sağlamaktadır.

PHP de echo Kullanımı

php

ECHO komutu ile ekrana yazdırma işlemini yaparsınız. Aynı işlevi print komutu ile de yapabilirsiniz. ECHO Bir php komutu ; ile sonlanır. Kodlama soldan sağa doğru okunur. <? ?> şeklinde de kullanımı vardır. Ama eski bir php sürümünde hata verecektir. Ekran Çıktısı PHP Öğreniyorum. // PHP de html kodları derlenir. <h1> PHP çalıştığım site KodDefteri.ORG9 //Matematiksel … Devamını oku…