Category: MYSQL

0

SQL – Alt Sorgu

Bazı durumlar da inner join yerine anlık bir bilgi ihtiyacında kullanılabilecek sorgu örneği Bu örnekte plaka toplam adetleri getirilip firma adı bilgisi için ise bir alt sorgu oluşturulup Firma tablosuna bağlanılmıştır. Alt Sorgu (subquery)...

0

MYSQL Databese Acces Denied User Hatası

SQLSTATE[HY000] [1044] Access denied for user ‘KULLANICI ‘@’localhost’ to database ‘VERİTABANI‘ Veritabanı bağlantısı gerçekleşecek kullanıcıya izin vermeniz gerekmektedir. Bu bir okuma izni ya da yazma ya da tüm izinler olabilir.