Category: CPanel

0

MYSQL Databese Acces Denied User Hatası

SQLSTATE[HY000] [1044] Access denied for user ‘KULLANICI ‘@’localhost’ to database ‘VERİTABANI‘ Veritabanı bağlantısı gerçekleşecek kullanıcıya izin vermeniz gerekmektedir. Bu bir okuma izni ya da yazma ya da tüm izinler olabilir.