C# Sesli Sessiz Harf Sayacı

unnamed

Aynı veri tipindeki elemanları dizilerde saklarız bu bir kolaylıktır. Bu uygulamamızda da char veri tipinde harfleri char [ ] dizilerine yazarak metindeki sesli, sessiz harf analizini yapacağız. TextChanged TextBox nesnesinin içerisine yazı girilmeye ya da silinmeye başlandığında tetiklenen bir fonksiyondur. Contains Dizide aranılan elemanın olup olmadığına bakar.

C# Meksika Dalgası

unnamed

ToUpper ( ) ve ToLower ( ) ile kayan yazı efekti yapılarak Meksika dalgası uygulaması yapılmıştır. ToUpper Tüm karakterler büyük harf olur ToLower Tüm karakterler küçük harf olur Substring String ifadeden belli bir kısmı seçmeye yarar Length String ifadenin uzunluğunu verir. Toplam karakter sayısı diyebiliriz.  Timer belirli bir zaman aralığında sürekli tekrar eden olaylar için … Devamını oku…

C# Random Sınıfı ile Rastgele Tek ve Çift Sayılar

unnamed

Bu uygulamada sayıların kaçar adet oluşması için hScrollBar yani yatay kaydırma çubuğu kullandık. Random sınıfının Next() metodu ile rastgele sayılar oluştu. double sayi = new Random().NextDouble(); Rastgele double sayı int ascii = new Random().Next(65, 91); char karakter = Convert.ToChar(ascii);   Rastgele char değer int sayi = new Random().Next(20); [0-20) arası rastgele sayı Random sınıfı C# programlama … Devamını oku…

C# Asal Sayı Bulma

unnamed

Asal sayılar, sadece iki pozitif tamsayı böleni olan doğal sayılardır. Asal sayılar, sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1’den büyük pozitif tam sayılar biçiminde de tanımlanabilir. Öklid’den beri asal sayıların sonsuz olduğu kabul edilir. % Bölmeden kalan bulan operatör.     Bu arayüzde asalMi( ) adında bir fonksiyon yazıldı. Fonksiyon ifadenin asal olmasında true değerini asal olmaması durumunda ise false … Devamını oku…

C# Karekök Uygulaması

unnamed

Karekök, bir sayının karesini alma işleminin tersidir. Yani 3 sayısının karesi 3 x 3 = 9 sayısıdır. 9 sayısının hangi sayısının karesi olduğunu bulma işlemine karekök alma denir. Karekök √ işaretiyle gösterilir.  Math.Sqrt Matematik sınıfının karekök alma fonksiyonudur. Math.Sqrt ( ) Math sınıfının Sqrt fonksiyonudur ve karekök işlemi yapmamızı sağlar. İçerisine int veri tipi değil de double veri tipi … Devamını oku…

C# Sayıların Kuvvetini Bulma

unnamed

Üslü sayı, bir sayının kendisi ile çarpımlarının kısa şekilde gösterilmesidir. a’ taban sayısının üs (derece) dir. Math.Pow Matematik sınıfının üs alan fonksiyonudur.     Bu arayüzde Form_Load metoduna değinmek istiyorum. Burası forum yüklenirken gerçekleşecek kodların yazıldığı kısımdır. Bir ön yükleme alanı gibi düşünebiliriz. Biz Bu arayüzde TextBox nesnesine varsayılan olan 2 değerini atadık.Math.Pow ( ) … Devamını oku…

C# Debug Sınıfı

unnamed

Trace ve Debug sınıfları proje geliştirme aşamasında debug mesajlarını, sürüm aşamasında ise gerekli log bilgilerini ilgili kaynaklara yazdırma açısından bize birçok kolaylık sunar. İki sınıfın tüm özellikleri aynıdır, ikisi arasındaki tek fark Debug sınıfı release uygulaması içerisine derlenmez. Debug.Write Debug.WriteLine Trace.Write Trace.WriteLine