C# Sanal Numerik Klavye Yapımı

unnamed

Bu uygulama da formlar arası veri taşımasını incelemek esas alınmalıdır. Yine bu uygulamada çoklu forumlarda çalışmak gösterilmiştir.                 Sanal Klavye, bilgisayara kullanıcının bilgisi dışında yüklenen ve kullanıcının yazmış olduğu şifreleri tespit eden programlara karşı koruma amacıyla geliştirilmiştir.  EventHandler Olay işleyicisi Close Formu kapatma Static Nesnelerden bağımsız olarak bazı metotlara veya değişkenlere erişmek için 

C# SendKeys Sınıfı

unnamed

SendKeys klavyeden bir tuşa sizin bir fiziksel etkiniz olmadan basmayı sağlar. Kimi zaman sadece bir tuşta gönderebilirsiniz. Kimi zaman da bir kelime ya da cümle öbeği gönderirsiniz. Process.Start Process başlatır SendKeys.Send Veri Gönderir

C# Dosya Kopyalama

unnamed

Bu uygulama bir dosyayı bir konumdan başka bir konuma kopyalan bir uygulama yapacağız. Dosya seçme işlemi için OpenFileDialog penceresini dosya kayıt etmek içinde SaveFileDialog penceresini kullanacağız. File.Copy Dosya kopyalama içerisine kaynak ve hedef olmak üzere iki parametre alır ve dosya transferini gerçekleştirir. SaveFileDialog Dosya kayıt penceresi (Hedef)i OpenFileDialog Dosya açma penceresi (Kaynak)

C# Dosya Arama

unnamed

FolderBrowserDialog penceresinden yardım alarak bir arama alanı seçeceğiz ve seçtiğimiz dizinde bulunan mp3 dosyalarını getiren bir uygulama geliştireceğiz.    MP3, MPEG-3 ile karıştırılmamalıdır. MPEG-x standartları MPEG grubu tarafından belirlenen, hem ses, hem de görüntüyle ilgili standartlardır.MP3 kelimesi, MPEG Layer 3’ün kısaltmasından oluşmuştur. (MPEG=Motion Pictures Experts Group). “*.mp3” * joker karakterdir. *.doc ya da *.docx yapsaydık bize … Devamını oku…

C# StreamWriter ve StreamReader

unnamed

StreamWriter yazma sınıfını ve StreamReader okuma sınıfı için .NET kütühanesine System.IO eklenir. IO input (giriş) ve Output (çıkış) kelimelerinin baş harfleridir. Şimdi bir metin belgesine çarpım tablosunu yazdıralım… StreamReader Dosya okuma sınıfı StreamWriter Dosya yazma sınıfı Environment.User Bilgisayar kullanıcı adını öğrenme

C# Delegate Kullanımı

unnamed

Delegate en basit anlamıyla metod referansıdır. Yani delegate metod referansını tutar.Delegate tanımlanırken metodun geri dönüş değeri ve parametreleri belirlenir. Geri dönüş değerini void ve parametresiz tanımlamak da mümkündür. Kullanılacak metod, tanımlanmış olan delegate geri dönüş ve parametrelerine uygun olmalıdır. New Delegate tanımlanır. += Fonksiyon referans edilir.

C# Timer Sınıfı ile Geri Sayım

unnamed

Timer nesnesini kullanarak bir geri sayım sayacı yapalım. ProgressBar nesnesi ile de bu zamanı gösterelim. Timer sınıfı belirtilen bir sürede olayların tekrarlanmasını sağlayan bir sınıftır. Uygulamanızda klavyeden bir sayı alınacak ve girilen sayıdan geriye doğru sayılarak bir geri sayım uygulaması yapılacaktır. Formumuza Timer nesnesini toolbox tan ekleyelim. Timer nesnesinin interval özelliğini properties kısmından 1000 yapalım … Devamını oku…

C# Timer Sınıfı ile Kronometre

unnamed

Kronometre uygulamasında ile saniye, dakika ve saat değerlerini gösteren ve değerleri istenildiğinde ListBox a ekleyen bir uygulama geliştirelim. timer1.Enabled Timer nesnesinin çalışıp çalışmama durumunu gönderir. Aynı zaman da Timer nesnesini aktifleştirme ve pasifleştirme görevi de vardır. Timer1.Stop Timer nesnesini durdurur. Timer1.Start Timer nesnesini başlatır. Timer1.Interval Milisaniye cinsinden timer nesnesinin yenilenme süresidir.

C# XML Dosyası Okuma

unnamed

Not defteri xml türünde bir dosya oluşturalım ve uzantısını .xml olarak kayıt edelim. Bu xml dosyasını C# ile okuyup ListBox nesnesine aktaralım. XmlTextReader XML Dosyasını okumak için gerek olan sınıftır. Okunan veri bir while döngüsüne atılarak ayıklanma başlanır. Name ile okunan verinin etiket ismine ulaşılır ve ReadString ( ) ile de etiketin içinde ki veriye … Devamını oku…