C# Base Class Uygulaması

unnamed

Sınıf bir alt sınıfından miras alırken : operatörü kullanılır. Böylelikle miras aldığı sınıfın özelliklerine erişmiş olur. Şimdi bir önceki örneğimizi daha iyi bir uygulamaya çevirelim ve değişkenlerimize protected ön ekini verelim böylelikle o sınıftan türeyen diğer sınıflar bu değişkelere erişebilsin. Alt sınıfın özelliklerine base ön eki ile ulaşırız FORM BASE CLASS KODLARI FORM CLASS KODLARI … Devamını oku…

C# Class Uygulaması

unnamed

C#  Solution Explorer da projemize sağ tıklayalım ve Add -> Class diyerek bir isim verelim ve  projemize ilk class mızı ekleyelim Ve sonra class a bir isim verelim Constructor Yapıcı Fonksiyondur ve class ile aynı adda olmalıdır. Birden fazla farklı parametre alan constructor olabilir Deconstructor Yıkıcı fonksiyondur. Class hafızadan silinirken otomatik çalışır. Kullanım alanları projeden … Devamını oku…

C# Struct ve TreeView Kullanımı

unnamed

Struct yani yapılar birden çok değişkenin bir çatı altında toplanıp bir yapı oluşturmasıdır diyebiliriz. Örneğin bir değişkeniniz olsun içerisinde 2 string bir integer veri saklasın gibi. Struct bellekte stack alanında saklanırken. Class’lara benzerler ama farklıdırlar. Struct değer tiplidir class ise referans tiplidir ve heap bellekte saklanırlar. TreeNode TreeView nesnesine veri eklemek için bir düğüm

C# Web Servis Kullanarak Google Sözlük Yapımı

unnamed

Web Servis web üzerinden HTTP protokolü ile hizmet veren program parçalarıdır. Bir kullanıcının HTTP üzerinden bir web servisi kullanmasına RPC(Remote Procedure Call) denmektedir. Web Servis, platformdan bağımsız olarak çalışmak ve verilerinizi bütün elektronik cihazlara gönderebilmek için tasarlanmış bir servistir. xml veya json ile çalışır. Encoding.UTF8 Türkçe karakter desteği Trim Boşluk temizleme Substring String içinde belirli bir kısmı … Devamını oku…

C# Thread Uygulaması

unnamed

Thread en basit tanımı ile iş parçacığı anlamına gelmektedir. Bilgisayar biliminde Thread, işletim sisteminin işlemciye gönderdiği çalıştırılabilir kod birimi olarak tanımlanmaktadır. .NET ortamında Thread kullanımı bize aynı anda birden fazla işlem yapmamızı sağlar, yani metotlarımız, sınıflarımız için ayrı ayrı Threadler tanımlayarak işlemlerimize devam edebiliriz.  Abort Thread siler Suspend Bekletme Resume Devam etme IsAlive Thread yaşıyor mu? Sleep Thread i bir … Devamını oku…

C# Queue Sınıfı

unnamed

.NET sınıf kütüphanesinde sıra veri yapısını kullanmak için Queue sınıfını kullanırız. NET’in yığın (Stack) sınıfını kullanmak için program kodunun baş tarafına using System.Collections; eklememiz gerekir. Enqueue Veri ekleme Dequeue Veri silme Peek Çıkacak veri kontrolü Clear Veri temizle Count Toplam veri

C# Dictionary Koleksiyonu

unnamed

Bu veri yapısında oluşturduğumuz her key benzersiz olmalıdır. Her anahtara karşılıkta bir değer girebilir, anahtarımız ile o değeri çağırabiliriz. Dictionary kullanımında stack ya da Queue’lerde olduğu gibi belli bir sıralama yapısı yoktur. Bu arayüzde parçalar anahtara göre verilen değerlerle tutulur. Dictionary yapısını özgürce kullanmak istersek, kullanmamız gereken yapı Hashtable’dır.  System.Collections.Generic kütüphanesini projemize dahil ederek başlayalım.   … Devamını oku…

C# HashTable Koleksiyonu

unnamed

Hashtable, IDictionary arayüzünden türemiştir. Hashtable yapısında her eleman bir key ve value ikilisi olarak saklanmaktadır ve bunlar hashtable adı verilen bir tabloda tutulur. Diğer dizi yapılarına göre oldukça yüksek performanslıdır. ContainsKey Keylerde arama yapar.

C# ArrayList Koleksiyonu

unnamed

ArrayList sınırları dinamik olarak değişebilen diziler olarak tanımlanır. Bu veri yapısı .NET sınıf kütüphanesinin System.Collections isim alanında bulunur. Clear Koleksiyonu temizler. Reverse Koleksiyonu terse çevirir. RemoveAt Index numarasına göre koleksiyondan veri siler. Remove Değere göre koleksiyondan veri siler. Sort Koleksiyonda sıralama yapar Add Koleksiyona veri ekler      

C# Kabarcık Sıralama Algoritması

unnamed

Kabarcık Sıralaması, bilgisayar bilimlerinde kullanılan yalın bir sıralama algoritmasıdır. Sıralanacak dizinin üzerinde sürekli ilerlerken her defasında iki öğenin birbiriyle karşılaştırılıp, karşılaştırılan öğelerin yanlış sırada olmaları durumunda yerlerinin değiştirilmesi mantığına dayanır. Algoritma, herhangi bir değişiklik yapılmayıncaya kadar dizinin başına dönerek kendisini yineler. Adına “Kabarcık” sıralaması denmesinin nedeni büyük olan sayıların aynı suyun altındaki bir kabarcık gibi dizinin üstüne doğru ilerlemesidir. İçeriği “5 0 … Devamını oku…