C# Döngü Nedir?

unnamed

Döngüyü basitçe açıklamak gerekirse tekrar eden kodları kısaltmak için kullanılır. Tekrar eden bir kod bloğu ile karşılaşıldığında artık döngü kullanmak gerekir. Bu uygulamada for, while ve do while döngü kullanarak beş kez MessageBox ekranı çağrılacaktır.

C# Karar Yapısı Nedir?

unnamed

Kodlama da karar yapısı IF ve SWITCH blokları ile yapılmaktadır. Bilgisayarın karar veren kısmı daha basit ifade ile şartımız ya doğru olmalıdır ki bu true ifade yani 1 demek ya yanlış olmalıdır bu da false ifade yani 0 değeridir.  5 > 0 işlemi doğru ise true değeri yani 1 olur ifademiz yanlış ise false olur … Devamını oku…

C# Temel Değişken Tipleri

unnamed

Harfleri kelimeler cümleleri ya da karakter katarlarını tutan veri tipine string denir. Tamsayı değerlerini saklamak için kullanılan veri tipidir. Daha büyük tam sayı değerleri için long veri tipi kullanılır. Ondalıklı sayılar başka bir deyişle kayan sayılar ya da farklı bir tanımla virgüllü sayıları tutan veri tipidir. İçerisinde bir tane veri saklayan değişken tipidir. İçerisinde … Devamını oku…

C# Nedir ?

unnamed

C# adının temeli C ve C++ dillerinden gelir. C dilinde bir tamsayı değerini artırmak için “++” operatörü kullanılır. Bundan ötürü C dilinden sonra geliştirilen ne Nesne Yönelimli özellik taşıyan yeni dil için, C’nin bir fazlası anlamında C++ kullanılmıştır. C++’tan sonra geliştirilen C# dili ise adını , ((C++) ++ ) ifadesinde artı işaretlenin bir araya gelmesinden … Devamını oku…

.Net Framework Nedir?

unnamed

.NET Framework .NET Framework bir yazılım geliştirme kütüphanesidir. Uygulama geliştirirken gerekli olan derleyicileri ve daha kolay uygulama geliştirmek için birçok sınıf/metot yapısını içinde barındıran bir kütüphanedir. Microsoft, işletim sistemlerinin geliştirilmesinde de kullandığı bu yapıyı, esas olarak farklı geliştirme ortamları ve bu ortamlar için ayrı işler yapılmasının önüne geçmek için geliştirmiştir. Bu sayede yazılımcı ister masaüstü, … Devamını oku…