Category: C#

0

C# Konsol SQL – SELECT İşemi

MSSQL ile bağlantı yapıp ve gelen datayı konsol ekranında göstermek istersek Burada Personel adında ki tablomuza bağlanıp buradaki verilerimden ad ve soyadı verilerini çekip ekrana yazdık .

c# koddefteri.org 0

C# – Task Sınıfı

Asenkron kodlamanın temelini oluşturmaktadır. TaskSınıfı, bir değer döndürmeyen ve genellikle zaman uyumsuz olarak yürütülen tek bir işlemi temsil eder. Task nesneler, ilk olarak .NET Framework 4 ‘ te tanıtılan görev tabanlı zaman uyumsuz modelin...

c# koddefteri.org 0

C# Thread.Sleep () | Kullanımı

C# ta kod bloğunu herhangi bir konumda belirli bir süre bekletilmek istenirsek Thread.Sleep() kullanabiliriz. Bu kullanımda tüm program bekletileceği için Asenkron bir yaklaşım olmayacaktır. Notlar Yöntemi çağırmak, Thread.Sleep geçerli iş parçacığının, yönteme geçirdiğiniz süre veya zaman...

unnamed 0

C# Sharp PostgreSQL DLL Projeye Ekleme Nasıl Yapılır ?

Npgsql.dll Dosyasını C# projemize referans olarak ekleyerek gerekli sağlayıcı kütüphanelerini kullanabileceğiz. Npgsql.dll Dosyası Proje için gereklidir. Projemize sağ tıklayalım ve Add > Reference kısmına gelelim COM alanında Browse diyelim ve Npgsql.dll dosyamızı seçelim Npgsql.dll...

0

Postgre SQL Nedir ?

PostgreSQL, veritabanları için ilişkisel modeli kullanan ve SQL standart sorgu dilini destekleyen bir veritabanı yönetim sistemidir. PostgreSQL aynı zamanda iyi performans veren, güvenli ve geniş özellikleri olan bir Veri Tabanı Yönetim Sistemi’dir. Hemen hemen tüm UNIX ya da Unix türevi...

unnamed 0

C# Sharp ta PostgreSql Tabloya Veri Ekleme

Npgsql.dll Dosyasını C# projemize referans olarak ekleyerek gerekli sağlayıcı kütüphanelerini kullanabileceğiz. Burdan indirebilirsiniz. Eğer bu şekilde Data type değerini serial yaparsak id değerimiz otomatik olarak ilerlerecektir.