C# XML Dosyası Oluşturma

C# XML Dosyası Oluşturma

Extensible Markup Language (Genişletilebilir İşaretleme Dili, kısaca XML), hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir işaretleme dilidir. W3C tarafından tanımlanmış bir standarttır. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan bir ara format görevi de görür.

C# XML Dosyası Oluşturma
UTF8Encoding.UTF8Türkçe karakterleri de desteklemesi için.

XMLTextWriter  XML dosyası oluşturmak ve bu dosyanın içerisine etiket ve verilerin girilmesini sağlayan sınıftır. Bu sınıfın kullanılması için using System.Xml kütüphanesi projeye dahil edilmelidir.

WriteStartElement ( ) metodu yeni bir etiket başlatır.

WriteElementString ( ) metodu iki parametre alır ve değerleri ilk parametre etiketin adını ikinci parametre ise bu etiketin içerisine yazılacak olan veriyi gösterir.

WriteEndElement ( ) metodu açılan ana etiketi kapatır.

Close ( ) XML dosyasına yazma işlemini bitirir.

C# XML Dosyası Oluşturma

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum yapın