C# – Task Sınıfı

Asenkron kodlamanın temelini oluşturmaktadır.

TaskSınıfı, bir değer döndürmeyen ve genellikle zaman uyumsuz olarak yürütülen tek bir işlemi temsil eder. Task nesneler, ilk olarak .NET Framework 4 ‘ te tanıtılan görev tabanlı zaman uyumsuz modelin merkezi bileşenlerinden biridir. Bir nesne tarafından gerçekleştirilen iş, Task genellikle ana uygulama iş parçacığı üzerinde zaman uyumsuz olarak değil, iş parçacığı havuzu iş parçacığında zaman uyumsuz olarak yürütülebildiğinden, Status IsCanceled IsCompleted IsFaulted bir görevin durumunu belirleyebilmek için,, ve özelliklerini de kullanabilirsiniz. En yaygın olarak, görevin gerçekleştireceği işi belirtmek için bir lambda ifadesi kullanılır.
Değer döndüren işlemler için Task sınıfını kullanırsınız.

Kod Çıktısı 25

Microsoft Kaynak

Kod Kaynak

C# – Task Sınıfı

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum yapın