C# Struct ve TreeView Kullanımı

C# Struct ve TreeView Kullanımı

Struct yani yapılar birden çok değişkenin bir çatı altında toplanıp bir yapı oluşturmasıdır diyebiliriz. Örneğin bir değişkeniniz olsun içerisinde 2 string bir integer veri saklasın gibi. Struct bellekte stack alanında saklanırken. Class’lara benzerler ama farklıdırlar. Struct değer tiplidir class ise referans tiplidir ve heap bellekte saklanırlar.

C# Struct ve TreeView Kullanımı
TreeNodeTreeView nesnesine veri eklemek için bir düğüm

C# Struct ve TreeView Kullanımı

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum yapın