C# Random Sınıfı ile Rastgele Tek ve Çift Sayılar

C# Random Sınıfı ile Rastgele Tek ve Çift Sayılar
c# koddefteri
  • Bu uygulamada sayıların kaçar adet oluşması için hScrollBar yani yatay kaydırma çubuğu kullandık. Random sınıfının Next() metodu ile rastgele sayılar oluştu.
C# Random Sınıfı ile Rastgele Tek ve Çift Sayılar
double sayi = new Random().NextDouble();Rastgele double sayı
int ascii = new Random().Next(65, 91); char karakter = Convert.ToChar(ascii);  Rastgele char değer
int sayi = new Random().Next(20);[0-20) arası rastgele sayı

Random sınıfı C# programlama dilinde rastgele int değer, double değer, char değer gibi değerler üreten bir sınıftır. İkiye bölünen sayıların çift sayı olduğunu biliyoruz if blokları içerisinde ki diğer şart olan Contains ifadesi ise değerin ListBox nesnesinde bulunup bulunmadığını bize true ya da false cevabını vererek gönderir. && operatörü ile iki şartın sağlanması durumunda bulunan sonucu ListBox nesnesine eklemiş olduk.

hScrollBar nesnesi ise yatay kaydırma çubuğudur ve TrackBar nesnesinde olduğu gibi Value ile seçilen değerini göndermektedir. hScrollBar1_Scroll ( ) ise kaydırma çubuğunun değeri değiştiğinde tetiklenen fonksiyonumuzdur.

C# Random Sınıfı ile Rastgele Tek ve Çift Sayılar

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum yapın