C++ (Plus Plus) Diziler

C++ (Plus Plus) Diziler

Ortak özelliğe sahip birden fazla bilginin oluşturduğu bütün bilgi kümelerine veya hafızada art arda sıralanmış aynı türden verilerin oluşturduğu yapıya dizi denir.

 Kısaca; Bellekte ardışık bir biçimde bulunan ve aynı türden nesnelerin oluşturduğu veri yapısına dizi denir. 

Dizilerin kullanılmasını gerektiren iki önemli özellikleri vardır: Bellekte ardışık (contiguous) olarak bulunmaları. Elemanların aynı türden nesne olmalarıdır.  Program içerisinde aynı anda aynı tür bilgiden çok sayıda mevcut olması ve bu bilgiler üzerinde toplu işlem yapılması durumunda dizilerden yararlanılır.

Dizi içerisinde her elemanın bir indis numarası bulunur. Bu nedenle “indisli değişkenler “olarak da adlandırılırlar.  İndis Numarası her elemanın dizi içerisindeki yerini, yani kaçıncı elemanı olduğunu gösterir.

Dizi değişken tanımlamak için kullanılan tanım cümleleri diğer değişkenler için kullanılan cümlelerden farksızdır. Tek farklılık, tanımlanan değişkenin dizi değişken olduğunu gösteren ve değişken isminin hemen yanında bulunan [ ] (köşeli parantez) dir.

DIZI [ i ]83572
i01234
  • Burada i bizim için indis numarasıdır.
  • Ve diziler 0 iler başlarlar.
  • Bu dizi tam sayı değerler aldığın için integer dizisidir.
  • Dizi indis numarası pozitif tam sayı değer olmalıdır
C++ (Plus Plus) Diziler
  • Dizilerin aynı türden veri içerdikleri önemlidir bu programlama da bize pratiklik sağlayacaktır.

VERİ_TÜRÜ DİZİ_ADI [ ELEMAN_SAYISI ] ile dizi tanımamış oluruz.

C++ (Plus Plus) Diziler

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum yapın