C++ (Plus Plus) CMATH

C++ (Plus Plus) CMATH

Bu uygulama için cmath kütüphanesini kullanacağız.

  • 1-100 kadar sayıların karekökünü bulan bir uygulama yazalım.
  • Sqrt ( ) fonksiyonu içerisine aldığı değerin karekökünü döndüren hazır bir fonksiyondur.
C++ (Plus Plus) CMATH
  • Bu uygulama da ilk fonksiyonumuzun cmath kütüphanesinden gelen hazır bir fonksiyondur.
  • İkinci fonksiyonumuz ise kullanıcı tanımlı bir fonksiyondur.
FonksiyonAçıklamaExampleResult
cos (X)X’in Kosinüs Değerini Hesaplarcos (0)1
sin (X)X’in Sinüs Değerini Hesaplarsin (0)0
tan (X)X’in Tanjant Değerini Hesaplartan (0.5)0.546303
acos (X)Kosinüs Değeri X Olan Sayıyı Hesaplaracos (1)0
asin (X)Sinüs Değeri X Olan Sayıyı Hesaplarasin (0)0
atan (X)Tanjant Değeri X Olan Sayıyı Hesaplaratan (0.546303)0.5
ceil (X)X’i Yukarı Yuvarlarceil (9.4)10
floor (X)X’i Aşağı Yuvarlarfloor (9.4)9
fabs (X)X’in Mutlak Değerini Hesaplarfabs (-6.4)6.4
sqrt (X)X’in Karekökünü Hesaplarsqrt (9)3
fmod (X, Y)X/Y İşleminin Kalanını Hesaplarfmod (2.6, 1.2)0.2
pow (X, Y)XY Değerini Hesaplarpow (2, 4)16
log (X)X’in Doğal Logaritması Hesaplarlog (2.718282)1
log10 (X)X’in 10 Tabanındaki Logaritmasını Hesaplarlog10 (10)1
exp (x)eX Değerini Hesaplarexp (1)2.71828

C++ (Plus Plus) CMATH

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum yapın