C# Nedir ?

C# Nedir ?
c# koddefteri

C# adının temeli C ve C++ dillerinden gelir. C dilinde bir tamsayı değerini artırmak için “++” operatörü kullanılır. Bundan ötürü C dilinden sonra geliştirilen ne Nesne Yönelimli özellik taşıyan yeni dil için, C’nin bir fazlası anlamında C++ kullanılmıştır. C++’tan sonra geliştirilen C# dili ise adını , ((C++) ++ ) ifadesinde artı işaretlenin bir araya gelmesinden alır.

Bu dili tasarlayan ekibin başında Anders Hejlsberg bulunur ve C# dilinin geliştirilmesi ona atfedilir. Daha önce Pascal ve Delphi derleyicileri de tasarlamış olan Anders Hejlsberg; yeni geliştirdiği dilde, o dönemin en yaygın ve en beğenilen Nesne Yönelimli dili olan Java’nın söz dizimini temel almıştır.

Bir programlama dili için orta seviye ifadesinin kullanılması, o dilin gücünden kaynaklanmaz. Yazılım dünyasında diller, makine diline ya da günlük konuşma diline yakın olmalarına bağlı olarak düşük, orta ve yüksek seviye diller olarak ifade edilir. Yüksek seviye diller günlük konuşma kalıplarına benzer söz dizimlerine sahiptir. C# hem makine diline, hem de günlük konuşma diline eşit seviyede yer verir ve bundan ötürü orta seviye bir dil olarak nitelenir. Yine de farklı yaklaşımlarda yüksek seviye bir dil olarak nitelendiği de görülebilir.

C# dilinin tasarımındaki başlıca hedefler şunlardı:

  • Basit, modern, her tür kullanım amacına uygun ve Nesne Yönelimli bir dil olması,
  • Güçlü tipleme kontrolü, dizin sınırları kontrolü ve tanımlanmış değişkenlerin kullanım tespiti gibi özellikler barındırması,
  • C, C++ ve Java dilini kullananların rahatlıkla alışabilecekleri şekilde tasarlanmış olması.

Sürekli geliştirilmekte olan C# dilinin her yeni sürümüyle birlikte, o günün ihtiyaçlarının karşılanması ve programcılar için daha rahat bir geliştirme ortamının sağlanması hedeflenmektedir.

C# Nedir ?

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum yapın