C# Kabarcık Sıralama Algoritması

C# Kabarcık Sıralama Algoritması

Kabarcık Sıralamasıbilgisayar bilimlerinde kullanılan yalın bir sıralama algoritmasıdır. Sıralanacak dizinin üzerinde sürekli ilerlerken her defasında iki öğenin birbiriyle karşılaştırılıp, karşılaştırılan öğelerin yanlış sırada olmaları durumunda yerlerinin değiştirilmesi mantığına dayanır. Algoritma, herhangi bir değişiklik yapılmayıncaya kadar dizinin başına dönerek kendisini yineler. Adına “Kabarcık” sıralaması denmesinin nedeni büyük olan sayıların aynı suyun altındaki bir kabarcık gibi dizinin üstüne doğru ilerlemesidir.

C# Kabarcık Sıralama Algoritması

İçeriği “5 0 4 2 7” olan bir dizi kabarcık sıralaması ile en küçükten en büyüğe doğru aşağıdaki biçimde sıralanır. Her adımda dizinin kalın olarak işaretlenmiş elemanları karşılaştırılan elemanlardır.

Birinci Geçiş:
5 0 4 2 7 )  >  ( 0 5 4 2 7 ) Bu ara yüzde algoritma ilk iki elemanı karşılaştırır ve yerlerini değiştirir.
( 0 5 4 2 7 ) > ( 0 4 5 2 7 )
( 0 4 5 2 7 ) > ( 0 4 2 5 7 )
( 0 4 2 5 7 ) > ( 0 4 2 5 7 ) Bu ara yüzde elemanlar zaten sıralı olduğu için algoritma yerlerini değiştirmez.
İkinci Geçiş:
0 4 2 5 7 ) > ( 0 4 2 5 7 )
( 0 4 2 5 7 ) > ( 0 2 4 5 7 )
( 0 2 4 5 7 ) > ( 0 2 4 5 7 )
( 0 2 4 5 7 ) > ( 0 2 4 5 7 )
Artık dizi sıralıdır ancak algoritma işlemin bittiğini bilmemektedir. Algoritmanın dizinin sıralandığını anlaması için bütün dizinin üzerinden hiçbir değişiklik yapmadan tam bir geçiş yapması gerekir.
Üçüncü Geçiş:
0 2 4 5 7 ) > ( 0 2 4 5 7 )
( 0 2 4 5 7 ) > ( 0 2 4 5 7 )
( 0 2 4 5 7 ) > ( 0 2 4 5 7 )
( 0 2 4 5 7 ) > ( 0 2 4 5 7 )
Sonuç olarak dizi sıralanmıştır ve algoritma sonlanır

C# Kabarcık Sıralama Algoritması

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum yapın