Daily Archive: Temmuz 14, 2021

0

C# Konsol SQL – SELECT İşemi

MSSQL ile bağlantı yapıp ve gelen datayı konsol ekranında göstermek istersek Burada Personel adında ki tablomuza bağlanıp buradaki verilerimden ad ve soyadı verilerini çekip ekrana yazdık .