Monthly Archive: Haziran 2021

0

Select 2 MultiArray Selected

Select2 JS uygulamızda eğer birden çok satırın seçili olarak gelmesini istiyorsak bu kod işimize yarayacaktır .

0

Laravel Direktif Ekleme

Laravel Blade dosya yapısına direktif eklemek için app\Providers\AppServiceProvider.php dosyasına use Illuminate\Support\Facades\Blade;Kütüphanemizi eklememiz gerekiyor Daha sonras AppServiceProvider.php dosyasının boot fonksiyonuna direktif ekleyebiliriz.Örneğin para formatlaması için bir direktif eklemek istersek *.blade.php dosyamıza @conver(1000.000) biçiminde değer verirsek...

Microsoft SQL Server 0

MSSQL MD5 Kullanımı | For PHP

PHP md5 ile aynı formata md5() kripto şifrelemeyi kullanmak istersek aşağıda fonksiyon yardımcı olacaktır. Bu örnek 123456 ifade md5 lenerek e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e ifadesine dönüşecektir. Aslında neden bunu kullandığımızı anlamak istersek MSSQL de Bu şekimde sorgumuzu...

0

Laravel Session Flash Kullanımı

1 defalık session oluşturmaya yarayan yöntemdir.Oluşturulan session aktarılmak istenen sayfaya aktarılır ve sonrasında silinir. use Session; Eklememiz Gerekir. Çağrılmak istenen sayfa da tanımlı olup olmadığını kontrol etmek için has() ifadesinden faydalanılır. Ya da